Dnevni arhiv: 26. julija, 2012


Izšla je 8. številka Razpotij. Tema: Prostor

Uvodnik:

Prostori naši vsakdanji

V naši dobi, (naj jo imenujemo postmodernizem, pozni modernizem, pozni postmodernizem ali pozni pozni modernizem), je koncept prostora pristal v ospredju. V nasprotju z modernizmom, dobo, ki je v središče svojega premisleka postavila čas – ravno zato, ker je spoznala, da obstaja mnogo različnih časov s svojimi lastnimi zakonitostmi, – je naša doba (mnogokrat celo nevede) dala v svoje osredje prostor, saj se zaveda, da nepreklicno obstaja mnogo prostorov s svojimi lastnimi zakonitosti, možnostmi in omejitvami. Če poskušamo nekoliko slikovito omejiti koncept prostora, lahko rečemo, da naša doba le-tega razume na različnih ravneh.