Dnevni arhiv: 14. januarja, 2013


Šolstvo med nešolskim ministrom in sindikatom delavcev

Kulturniki so strpanje kulture v resor za izobraževanje, znanost in šport javno demonstrirali s pogrebno prizadetimi čustvi in žalitvami, med šolniki pa se ni našel nihče, ki bi izrazil vsaj začudenje, da besede “šolstvo” prvič v samostojni Sloveniji ni v nazivu pristojnega ministra. Ali se je šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova, ki sledi družbenim spremembam in žene vsako mlado dušo v proces brez konca – vseživljenjsko učenje, dokončno odrekla svojemu vzgojnemu namenu?

Uči se, otrok, da boš postal …, da boš potem v življenju lahko … kaj že? (Ne)pogrešljivi člen v družbi znanja. A to bo šele “tedaj, ko se bo znanje izplačalo, to bo takrat, ko bodo slovenska podjetja dosegala profit,” je nedavno nič-več-šolski minister postopno zmanjševanje finančnih sredstev pojasnil zaskrbljenemu pedagoškemu svetniku.


Izšla je 9. in 10. številka revije Razpotja. Tema: Pozaba

Uvodnik:

Spozabiti se – politično

V stvareh politike je vedno najlažje razmišljati v binarnih opozicijah, ki si stojita naproti in si nasprotujeta. V napetih razmerah, v katerih je Slovenija praktično že od začetka njene samobitnosti in ki občasno še posebej izbruhnejo, daje takšna binarnost izgled nečesa empirično realnega ter preko dodatne zaostritve dobi skorajda eshatološko razsežnost.
Binarno razmišljanje kroji našo politično sceno vsaj od samostojnosti, ko se je Slovenija razdelila na podlagi »partizanstva« in »domobranstva« ter na teh temeljih vzpostavila levico in desnico. Ta delitev je bila seveda globoko antipolitična ali celo predpolitična, klanovska.