Dnevni arhiv: 8. septembra, 2013


Poziv k pisanju: NARAVA

Vabimo vas k pisanju za zimsko številko revije Razpotja s tematskim sklopom Narava.

Spodaj si lahko preberete nekaj iztočnic in se seznanite s temami, ki jih želimo v sklopu izpostaviti.

Prispevki naj bodo dolgi 3 – 7 strani (pisava 12, razmik med vrsticami 1.5).

Pojem narava začne označevati nekaj samostojnega in bistveno ločenega od sveta človeka šele z novim vekom. Človek in narava sta v modernosti postavljena kot dve nasprotujoči si polji: naravo določajo kategorije mehanicizma, determinizma ter iracionalne nagonskosti, kjer vlada zakon močnejšega, človeka pa opisujejo pojmi svobode, umnosti in družbenega reda ali enakosti.

Paradigma človeškega stremljenja je zato prav borba z naravo oziroma beg pred njo.