Dnevni arhiv: 19. oktobra, 2013


Zakaj govorimo o domovini in ne o domovinah?

Ilma Rakuša

Nemška beseda Heimat je izpeljana iz Heim, »dom«; torej označuje kraj, kjer je človek pri sebi doma. To velja tudi za madžarsko besedo haza in slovensko oziroma srbohrvaško »domovina«. V ruski rodini se skriva koren »rod«, ki pomeni rojstvo. Domovina bi bila potemtakem kraj, iz katerega človek izvira na način rojstva. Drugače je v francoščini in italijanščini: patrie in patria sta izpeljani iz besede »oče«, domovina je torej očetnjava.


2. letnik bralnega krožka DHG

Vabimo vas k obiskovanju drugega letnika Bralnega krožka DHG, na katerem bomo letos predelovali knjigo fenomenologa Edmunda Husserla Kriza evropskih znanosti in transcedentalna fenomenologija.
Prvo srečanje bo v petek, 25. oktobra 2013 ob 19. uri v Zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 1, 1. nadstropje).
Prosimo, da se vsi zainteresirani prijavite na dhgoriske@gmail.com,
kjer vam bomo posredovali tudi vse nadaljnje informacije.

Do prvega srečanja je potrebno samostojno prebrati 1. poglavje dela, torej od strani 15 do 30.

Predvidoma se bomo dobivali na 14 dni.

Lep pozdrav,
DHG