Dnevni arhiv: 15. aprila, 2014


Slovenščina v obmejnem prostoru

Branko Marušič

Lahko je le slučaj ali pa tudi ne, da sem ta prispevek o javni rabi slovenščine na pobudo revije Razpotja  napisal prav tistega dne, ko slavimo dan maternega jezika. Ob posebni pozornosti, ki naj bi jo tega dne namenili slovenščini, nehote tudi pomislimo na  izumiranje jezikov. Sodim, da slovenskemu jeziku ne preti izumrtje tudi zato ne, ker povsem izpolnjuje in presega standarde, ki jih UNESCO (Atlas svetovnih ogroženih jezikov) predstavlja kot pogoj za to, da nek  jezik ne bi izginil v neugodnih razmerah časa.