Dnevni arhiv: 29. aprila, 2014


Izšla je 15. številka Razpotij s temo Slovenščina

Uvodnik revije:

Slovenščina med nami in drugimi

Celotna narativa zgodovine slovenskega boja za samobitnost je poudarjeno osredinjena na borbo za javno rabo slovenskega jezika. Nevarna stava naših romantičnih prednikov, ki si je Irci in v veliki meri tudi Baski niso drznili tvegati. Ti so svojo identiteto stavili na svojo zgodovinsko avtohtonost na ozemlju, na svoje kralje, mučenike, svoje svetnike, svoje šege in navade ali na svojo nekoč že vzpostavljeno državno tvorbo.

Položiti usodo lastne samobitnosti v jezik je bilo za Slovence kot ljudstvo tvegano, a v danem trenutku nujno.