Dnevni arhiv: 21. novembra, 2014


PODALJŠAN ROK za oddajo prispevkov na temo MLADOST je do 1. marca

Večno življenje je ena izmed stalnic človeških mitov. Toda v vseh svojih zgodovinskih različicah ima eno pomanjkljivost: večno življenje, življenje po smrti, človeka ohrani v obliki, v kateri se je poslovil od tuzemskega bivanja. Z drugimi besedami, nebesa in drugi prostori večnega življenja so poseljena s starci. In kaj nam bo večno življenje, če je zgolj drugo ime za v neskončnost podaljšano starost? Večno življenje je zato treba dopolniti z nekim drugim mitom, z večno mladostjo.

Pomladna številka Razpotij bo posvečena mladosti. Pisce pozivamo, naj skupaj z nami premislijo vprašanje, kaj sploh mladost naredi vredno tega, da jo hočemo živeti večno.


Nihilizem: izkustvo neprekoračljivega

Aljoša Kravanja

Vrednote so sestavni del kriznega besedišča. Zato doba s priostreno krizno zavestjo posega po delih Friedricha Nietzscheja, filozofa »prevrednotenja vrednot«. Naša družba ni zgolj v ekonomski ali politični krizi, pravijo časopisni misleci in poklicni televizijski gosti, temveč v krizi vrednot. Nietzschejeva literatura nam lahko domnevno pojasni, kako ta globlja ali celo podtalna izguba vrednot vpliva na vidne podobe krize.