Dnevni arhiv: 14. januarja, 2015


Izšla je 18. številka Razpotij s temo Spolnost

Uvodnik revije:

Spolnost in seksualizirana družba

Nedvomno je ena velikih tem, ki zaznamujejo dvajseto stoletje, prav spolnost. Od Freudovih zapisov na začetku stoletja do seksualne revolucije na koncu šestdesetih let, od feminističih do LGBT gibanj se je dojemanje spolnosti, spolnih praks in družbene vloge spolnih akterjev povsem spremenila. Večina teh šol in gibanj je v osvoboditvi spolnosti iz tradicionalnih okvirov videla tudi svojo osvoboditev od patriarhalnega ali politično-ekonomskega ustroja družbe. Intelektualna in kulturna kritika razumevanja spolnosti je bila namreč v veliki meri politična. Šlo je za emancipacijo tistih skupin, ki naj bi jih prevladujoča hegemonična skupina ravno z vzdrževanjem specifične spolne morale kot norme potiskala na margino.