Dnevni arhiv: 19. januarja, 2016


Padraic Kenney: »Sposobnost, da se parodijo politike izkoristi v resne namene, je del zapuščine revolucij 1989«

intervjuval: Luka Lisjak Gabrijelčič

Slovenci večinoma dokaj slabo poznamo srednjeevropsko stvarnost in dežele Srednje Evrope nam ignoranco vračajo z obrestmi. Kar je škoda za obe strani. V Sloveniji nepoznavanje kulturno-zemljepisnega okvira, čigar del smo, vodi v pomanjkljivo razumevanje lastne zgodovine, pa tudi naših političnih težav in družbenih izzivov: okoliščine, v katere smo vpeti, lahko namreč celoviteje dojamemo le v primerjalni perspektivi z državami, s katerimi delimo skupno kulturno obzorje in podobno zgodovinsko izkušnjo. Po drugi strani pa zgodovinska slika srednjeevropskega prostora ni popolna brez značilnih odtenkov slovenske zgodbe.