Dnevni arhiv: 18. marca, 2016


Vabilo k pisanju za poletno številko. Tema: KRITIKA

Včasih se zgodi, da je literarna kritika napisana bolje od romana, o katerem govori. Tudi komentator je lahko pri kritiki politike razsodnejši od tistih, ki v politiki delujejo poklicno; in kritik za jedilno mizo lahko okuša bolje od kuharja za pultom. Povedano na kratko, kritika je pogosto vrednejša od predmeta kritike.

Toda celo takrat, ko kritik doseže idealno mešanico pokroviteljstva, empatije in strupenosti, je njegova dejavnost še vedno odvisna od dela, ki ga kritizira. Kritik lahko prebiča slab roman; toda bič mu priskrbi roman sam. Kritiziranje je bistveno prehodna dejavnost: brez ustvarjalca in njegovih stvaritev je prazen pogled.

V naslednji številki Razpotij hočemo ta položaj nekoliko spremeniti.