Dnevni arhiv: 5. decembra, 2017


O dinamizmu evropske filozofije

Aljoša Kravanja

 

V tem članku bom poskušal premisliti pojem »evropske filozofije«. Rečeno natančneje, poskušal bom skicirati enega od mehanizmov razvoja evropske filozofije. Model, ki ga bom prikazal v tem članku, si ne domišlja, da izčrpno opredeljuje dinamiko evropske filozofije; mislim pa, da lahko z njim natančneje osvetlimo način, kako že razumemo vsaj del dinamizma evropske filozofije. 

Okoli pojma evropske filozofije sta se nedavno izoblikovala dva diskurza. Prvi diskurz je tisti, ki evropsko filozofijo označuje kot »kontinentalno« in jo zoperstavlja »analitični«, se pravi angloameriški filozofski tradiciji. Ta diskurz ima svoje običajne klišeje (»evropski filozofi so preveč pesniški«; »ameriški filozofi so plitki«), svoje politične podtone in tudi ekumenske poskuse.