O izdajatelju revije


Društvo humanistov Goriške združuje posameznike s skupnim interesom poglabljanja vednosti in širjenja miselnih obzorij. Na takšen ali drugačen način je delovanje društva vezano na prostor Goriške.

Beseda “humanist” v nazivu društva se ne nanaša na teoretsko ali strokovno usmerjenost njegovih članov, temveč se – mnogo bolj abstraktno in nedoločeno – nanaša na nekoga, ki v sebi goji določena vprašanja o človeku, človeški naravi, družbi in svetu, ki ga ta soustvarja. Delovanje društva torej ni vezano na polje humanistike v ožjem pomenu besede, temveč nasprotno postavlja tezo, da je nemara razumevanje sodobnih družbenih fenomenov ali pa naravoslovnih znanosti bolj ključno za razumevanje premen človeškega bivanja.

Namen društva je na območju Goriške ustvarjati prostor, odprt za argumentirano razpravo, s poudarkom na poglobljanju strokovne razprave in polemičnemu spremljanju sodobnih družbenih sprememb.

 

Več na spletni strani društva

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja