Javni poziv k zbiranju člankov


Natečaj:

»Antologija večno mlade generacije – članki, eseji in razmišljanja pripadnikov generacije 1980-1990«

Slovenija je od osamosvojitve, skoraj dve desetletji nazaj, dajala videz urejene in stabilne države, ki postopno, vendar vztrajno stopa po poti razvitih držav evropskega Zahoda. Stabilnost in urejenost sta se tudi odražali v optimizmu, da se bodo sčasoma politične razprtije iztrošile, da se bo gospodarstvo – tako zaradi močnega nastopa slovenskih podjetij na tujih, predvsem južnih in vzhodnih trgih, kot tudi z vedno novimi investicijami iz tujine – še bolj okrepilo in s tem omogočilo blaginjo za vse državljane, tudi za mlajše, ki bodo to blagostanje podedovali in pripomogli k nadaljnjemu razvoju, tako v gospodarstvu, kot tudi v šolstvu, znanosti, sociali, kulturi in medijski krajini. Z nastopom globalne krize pa se je to navidezno trdno ravnovesje izkazalo za zelo krhko. V zelo kratkem obdobju se je podoba Slovenije v očeh njenih državljanov povsem obrnila.

Antologija večno mlade generacije – članki, eseji in razmišljanja pripadnikov generacij 1980-1990” je izbor člankov, objavljenih od leta 2008 do danes, izpod peresa pripadnikov generacije, ki je vstopila v javno sfero v času krize in je bil zato njen vstop v normalen delovni proces, institucije, akademijo, kulturne ustanove ipd. zamejen. Ta generacija se ni na organski način vključila v delovni in politični proces in je ostala zaznamovana s prekernostjo, nestabilnostjo, izključenostjo, nadpovprečno brezposelnostjo ter z najvišjo stopnjo izseljevanja po 70. letih prejšnjega stoletja. Poimenovanje “večno mlada” izhaja ravno iz razširjenega občutka, da ta generacija ni zmogla prevzeti vajeti delovnega in občanskega okolja in je obstala kot nekakšen večni vajenec starejšim generacijam.

Poleg tega je sama kriza pripeljala do specifičnega generacijskega reza, tudi na področju kulture in publicistike, predvsem z zatonom in tudi propadom mnogih revij, ki so zaznamovala Slovenijo vse od osemdesetih naprej.

Projekt želi narediti izbor objavljenih člankov v omenjenih letih in tako zajeti miselnost in problematike neke generacije. V poštev bodo prišli članki, objavljeni v spletnih ali tiskanih medijih, vpisanih v razvid medijev, ali visoko obiskanih blogov.

Članki bodo razdeljeni na naslednje kategorije:

– notranja politika, civilna družba v Sloveniji;

– kultura, kulturna politika;

– zunanja politika, mednarodni odnosi, EU;

– sodobna umetniška produkcija;

– mediji, odnos med etabliranimi in novimi mediji;

– spremembe v medosebnih odnosih, spolnosti in moralnih normah;

– razmere in odnosi na delovnem mestu, etika in praksa dela;

– religija, vera, odnos med vero in državo;

– identiteta, nacionalnost, slovenstvo in multikulturnost.

Pozivamo vse posameznike in medije, da pošljejo predloge za članke in eseje, za katere menijo, da bi morali biti vključeni v antologijo.

Vsak medij (oz. v primeru večjih medijev lahko tudi uredništvo ali oddaja) lahko pošlje do deset člankov, vsak posameznik pa se lahko prijavi z največ petimi članki.

Članki morajo biti objavljeni med letoma 2008 in 2016.

Članke pošljite v ločenih dokumentih. Vsak članek naj bo opremljen z imenom in priimkom avtorja in letnico rojstva ter datumom in medijem objave. V primeru, da pošiljate več tekstov, naj bodo omenjeni podatki navedeni v vsakem od dokumentov.

Članke pošljite do vključno ponedeljka, 16. 11. 2016 na naslov miha.kosovel@gmail.com.