Lev Kreft: Sodobnost in sodobna umetnost (VIDEO)


V četrtek, 30. 8. 2012, smo v Novi Gorici organizirali predavanje profesorja estetike Leva Krefta.  Predavanje z naslovom Sodobnost in sodobna umetnost si lahko ogledate v priloženem posnetku.

Predavanje je bilo poskus razlage dveh pojmov, ki sta pridobila prav v zadnjem času poseben pomen: sodobnost in sodobna umetnost. Ta dva pojma bo predavatelj pojasnil v odnosu do modernizma (in postmodernizma), in to predvsem z naslonitvijo na delo Terryja Smitha.

Po izteku postmodernizma se je začelo na veliko govoriti o sodobni umetnosti, predvsem pa se je na veliko gradilo nove muzeje, ki naj bi zbirali in razstavljali sodobno umetnost. Muzeji so prej nastajali takrat, ko je bila večina žive umetnosti že narejena: muzeji moderne umetnosti, denimo, so prišli na vrsto šele po drugi svetovni vojni, ko je bila več kot polovica moderne umetnosti že mimo. Muzeji sodobne umetnosti pa nastajajo takorekoč preden je sodobna umetnost sploh že narejena, in so že vnaprej zgrajeni zato, da bi zbirali in razstavljali to, kar bo v enaindvajsetem stoletju šele nastalo. Po drugi plati pa že pri postmodernizmu ni bilo povsem jasno, kakšen odnos do modernizma se skriva v
tem »post«: ali pomeni konec, ali nadaljevanje. S sodobnostjo postane vprašanje še težje, saj sta bili še do nedavnega modernost in sodobnost sopomenki, zdaj pa označujeta različne umetniške čase, pa tudi različne umetniške ustanove: kjer se zbirke moderne umetnosti zaključujejo, se zbirke sodobne umetnosti začenjajo.
Za začetek bo torej treba premisliti, kaj pravzaprav pomeni, da lastnemu, temu zdajšnjemu času rečemo sodobnost, in ga ne postavljamo več v neskončni niz preteklost-sedanjost-prihodnost, ki je bil tako značilen za modernistično konstrukcijo napredka h končnemu smotru. Pri tem si bomo pomagali tudi s primerjavo, in sicer z začetki modernosti v času po »odkritju« Amerike (1492). Ob domnevnem zaključku obdobja modernosti smo se namreč znašli v podobnih okoliščinah, kot so bile ob njenih začetkih. Razmerje med prostorom in časom se je v obeh primerih bistveno zapletlo, in onemogočalo spoznanju, da bi ga obvladalo. To je še najbolj vidno v pomenu, ki ga zagovorniki sodobnosti in sodobne umetnosti pripisujejo sodobni umetnosti – med njimi velja na vidno mesto postaviti Terryja Smitha, ki je že objavil tudi preglednik nastanka in stanja sodobne umetnosti, in se velja že zato z njim še posebej seznaniti.

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja