O reviji


 „Vsepovsod v življenju so razpotja. Sleherni človek stoji enkrat na začetku, na razpotjih – to je njegova popolnost, brez njegove zasluge. Kje stoji na koncu – kajti na koncu je nemogoče stati na razpotjih, je njegova izbira in njegova odgovornost.”  – Kierkegaard

Razpotja so mesta, kjer se srečujejo različne poti. Vsaka od njih poteka po svoje: razpotje ni stekališče ali sinteza, temveč prostor srečevanja. Hkrati pa ima popotnik na razpotjih možnost, da premisli o svoji usmeritvi in se usmeri drugam. Kam bo šel naprej, je njegova stvar.

Metafora ni naključna. Revija Razpotja je zasnovana kot javni prostor, v katerem se srečujejo različna stališča. Namen revije je omogočiti odprto in argumentirano razpravo o najrazličnejših temah sodobnega sveta, o katerih pogosto govorimo, a jih mnogokrat obravnavamo površno in brez temeljitega premisleka.

Temu konceptu sledi tudi uredniška politika. Vsaka številka je posvečena široko zastavljeni temi, ki jo želimo osvetliti iz različnih stališč in v skladu z različnimi pristopi. Prispevke zbiramo tudi na podlagi odprtega poziva, ki je objavljen na spletni strani in v sami reviji.

Čeprav so Razpotja vseslovenska revija, ki skuša zaobjeti celoten slovenski kulturni prostor, ima tudi svoje regionalno poslanstvo, zato ima posebno rubriko, posvečeno Goriški.

Razpotja od leta 2014 tudi sodelujejo s slovenskimi ilustratorji mlajše generacije, ki prispevajo svoje ilustracije za tematski sklop in naslovnico.

Revija Razpotja je četrtletnik s poglobljenimi članki o družbenih in kulturnih vprašanjih. V njej se srečujejo različna stališča o temah, ki krojijo naš vsakdan, a večinoma ostanejo brez temeljitega premisleka.

Razpotja so del mednarodne mreže Eurozine,08_eurozine_logo_blue-white
ki združuje 80 partnerskih revij
iz področja kulture iz skoraj vseh držav EU.

.