Kontakt/Uredništvo


Odgovorni urednik:
Martin Hergouth

Uredniški odbor:
Bojan Albahari, Peter Karba, Blaž Kosovel, Miha Kosovel,
Aljoša Kravanja, Luka Lisjak Gabrijelčič,
Katja Pahor, Danijela Tamše

E-mail:
urednistvo@razpotja.si
info@razpotja.si (naročanje)

Telefon:
041 625 266 (Martin Hergouth)
051 203 100 (Miha Kosovel)
041 521 268 (Blaž Kosovel)

Izdajatelj:
Društvo humanistov Goriškedhg-logo
XXX. divizije 13a
5000 Nova Gorica

08_eurozine_logo_blue-whiteRazpotja so del mednarodne mreže Eurozine,
ki združuje 80 partnerskih revij
s področja kulture iz skoraj vseh držav EU.