Poziv k pisanju člankov za 32. številko Razpotij: Identitete


»Spoznaj samega sebe«, je pisalo nad vhodom v preročišče v Delfih. Ta izrek se je obračal k posamezniku; nalagal mu je dolžnost, da ugotovi, kdo je on sam. Identiteta, ki nas bo zanimala v naslednjih Razpotjih, je drugačne vrste. Gre za identiteto, ki se ne tiče le posameznika in njegove usode, temveč je postala javna stvar: gre za identiteto kot predmet politike. V zadnjih letih pogosto slišimo izraz – ki pogosto meji na psovko – »identitetna politika«. Bistvo identitetne politike je, da postavlja v ospredje javne razprave tiste vidike človeškega življenja, ki po definiciji ne morejo biti skupni vsem: spol, raso, vero ali etnijo. Razpravlja o usodi ogroženih nacionalnih skupnostih, o manjšinskih spolnih praksah in o veri prišlekov, migrantov. Za identitetno politiko se torej zdi, da nujno vodi v razdor, saj za javno stvar napravi to, kar ni skupno. Toda obstaja tudi druga plat te politike. Njeni zagovorniki trdijo, da nudi priznanje, potrditev in ugled pripadnikom manjšinskih identitet. V njej se zrcali pluralni značaj sodobnih družb, ki niso več zbrane okoli ene etnije, vere ali norme družinskega življenja.

V naslednjih Razpotjih bi radi premislili to hkrati konfliktno in pomirjujočo vlogo identitet. Politiko identitet pa si želimo tudi postaviti v širši kontekst. Je to izum ameriške družbe, ki se je nelegitimno pretihotapil v diskurz evropskih javnosti? Kako se je zgodil premik med politiko dvajsetega stoletja, ki je bila pogosto utopistična in usmerjena v občo usodo človeštva, in prevladujočo politiko tega hipa, ki hoče poravnati krivice preteklosti in jo zanima le posebno? Gre za konec univerzalnih zgodb? Ali pa je ta sprememba nazadnje blagodejna? Je omogočila vidnost tistim skupinam, ki so v trušču dvajsetega stoletja ostale spregledane?

Pri Razpotjih bomo veseli tudi člankov, ki se vprašanja identitete ne bodo lotili iz izključno politične perspektive. Zanimajo nas filozofske obravnave osebne istovetnosti, analize jezikovnih identitet ter načinov, kako se posamezne identitete izražajo skozi jezik, sprejemamo tudi premisleke o identitetah v filmu, nanizankah in nasploh kulturi.

Članki naj bodo dolgi od 8.000 do 20.000 znakov s presledki. Prizadevajte si za jasen, splošno razumljiv slog. Izogibajte se opombam in vire, kjer je to potrebno,  navajajte znotraj besedila. Dobrodošla je členitev besedila z mednaslovi.

Pridružite se nam pri ustvarjanju novih RazpotijVaše prispevke sprejemamo do 20. maja 2018 na info@razpotja.si .