družba


Izšla je 12. številka Razpotij s tematskim sklopom “Kulturni boj”

UVODNIK

Strategija resnice

Po mnenju nekaterih mislecev je izvorni greh in s tem temelj evropske civilizacije potrebno iskati v Platonovi politeji (ki jo bomo v želji po aktualizaciji spreobrnili v državo). Tam naj bi filozof prvič v zgodovini dopustil laž kot legitimno sredstvo za dosego pravične družbe. Svet modrecev, če si lahko tako dovolimo imenovati vladajoči sloj njegove sončne države, je edini, ki ima moč in možnost motriti svet, drugim preostane zgolj tisto, kar jim je bilo (od narave ali usode) položeno v zibko: repeticija. Ponavljanje tako na službenem področju, kot tudi na po- dročju znanja – komur pač ni dana veščina mišljenja, ta se mora (saj učenje je konec koncev vedno ponavljanje) učiti od drugih.


ROK za oddajo člankov je PODALJŠAN! Tema: KULTURNI BOJ(I) (ROK: 30. 6.)

Podaljšali smo rok za oddajo člankov za prihodnjo številko revije Razpotja na temo kulturnih bojev. Spodaj si lahko preberete poziv k sodelovanju. Novi rok za oddajo prispevkov je 30. 6. 2013!

V zadnjih dveh desetletjih se pojem kulturnega boja pogosto uporablja za opis stanj visoke konfliktnosti, ki zaznamujejo nekatere sodobne politične skupnosti in družbena okolja. Pojem sloni na predpostavki, da je od 80-ih let dalje, predvsem pa po padcu Berlinskega zidu, tradicionalne ideološke spopade nadomestila politika, ki temelji na kulturnih identitetah. Kulturni boj se zato najpogosteje razumeva kot politično stanje, kjer te kulturne identitete preidejo od dogovornega ali tekmovalnega usklajevanja interesov k brezobzirnemu boju za kulturno hegemonijo.