natečaj


Javni poziv k zbiranju člankov

Natečaj:

»Antologija večno mlade generacije – članki, eseji in razmišljanja pripadnikov generacije 1980-1990«

Slovenija je od osamosvojitve, skoraj dve desetletji nazaj, dajala videz urejene in stabilne države, ki postopno, vendar vztrajno stopa po poti razvitih držav evropskega Zahoda. Stabilnost in urejenost sta se tudi odražali v optimizmu, da se bodo sčasoma politične razprtije iztrošile, da se bo gospodarstvo – tako zaradi močnega nastopa slovenskih podjetij na tujih, predvsem južnih in vzhodnih trgih, kot tudi z vedno novimi investicijami iz tujine – še bolj okrepilo in s tem omogočilo blaginjo za vse državljane, tudi za mlajše, ki bodo to blagostanje podedovali in pripomogli k nadaljnjemu razvoju, tako v gospodarstvu, kot tudi v šolstvu, znanosti, sociali, kulturi in medijski krajini.