politika


ROK za oddajo člankov je PODALJŠAN! Tema: KULTURNI BOJ(I) (ROK: 30. 6.)

Podaljšali smo rok za oddajo člankov za prihodnjo številko revije Razpotja na temo kulturnih bojev. Spodaj si lahko preberete poziv k sodelovanju. Novi rok za oddajo prispevkov je 30. 6. 2013!

V zadnjih dveh desetletjih se pojem kulturnega boja pogosto uporablja za opis stanj visoke konfliktnosti, ki zaznamujejo nekatere sodobne politične skupnosti in družbena okolja. Pojem sloni na predpostavki, da je od 80-ih let dalje, predvsem pa po padcu Berlinskega zidu, tradicionalne ideološke spopade nadomestila politika, ki temelji na kulturnih identitetah. Kulturni boj se zato najpogosteje razumeva kot politično stanje, kjer te kulturne identitete preidejo od dogovornega ali tekmovalnega usklajevanja interesov k brezobzirnemu boju za kulturno hegemonijo.