pozaba


Kako so gradili zlati Gugel

Miha Kosovel

Vseveden, vseviden, vseprisoten. Povsod je, čeprav ga ne vidimo. Če ga prosimo, nam pomaga. Pozna vse najintimnejše skrivnosti, ki jih skrivamo pred drugimi – še več, pozna nas bolje, kot se sami. Vsakemu posebej se lahko posveti in vsakemu posebej namenja sporočila; in hkrati stvari gleda iz višje, drugačne in celovitejše perspektive. Oglaša se v nam razumljivem, domačem jeziku, čeprav je sam onkraj vseh jezikov. Ne, to ni dobri stari mrtvi bog krščanske metafizike. Ne, to je še kako krepki in živi striček Google.


Izšla je 9. in 10. številka revije Razpotja. Tema: Pozaba

Uvodnik:

Spozabiti se – politično

V stvareh politike je vedno najlažje razmišljati v binarnih opozicijah, ki si stojita naproti in si nasprotujeta. V napetih razmerah, v katerih je Slovenija praktično že od začetka njene samobitnosti in ki občasno še posebej izbruhnejo, daje takšna binarnost izgled nečesa empirično realnega ter preko dodatne zaostritve dobi skorajda eshatološko razsežnost.
Binarno razmišljanje kroji našo politično sceno vsaj od samostojnosti, ko se je Slovenija razdelila na podlagi »partizanstva« in »domobranstva« ter na teh temeljih vzpostavila levico in desnico. Ta delitev je bila seveda globoko antipolitična ali celo predpolitična, klanovska.


Vabilo k pisanju za naslednjo številko Razpotij na temo POZABA (rok za oddajo je 22. 10)

Danes se vse pogosteje govori o nepotrebnosti pomnjenja, češ da je že vse dosegljivo z enim klikom. Ravno tako se spreminja predstava o tem, kaj pomeni splošna izobrazba, pa tudi odnos do kulturne in dediščine in njen pomen za nas. Namesto tega vse več dela sestoji iz kombiniranja podatkov iz velikih informacijskih baz, za kar se pogosto uporablja izraz kreativnost, ki ne očitno pomeni več ustvarjanja iz niča, temveč je postal sinonim za kombinatoriko obstoječega. Vse bolj se torej zdi, da spomin, kot človekova lastnost, ni več tako potreben kot nekoč. Lahko rečemo, da postaja celo odvečen? Ali izguba spomina odpira prostor, kot opozarjajo številni kritiki sodobne družbe, za razrast ignorance in brezbrižnosti?