prostor


Od polis do metropolis

Od prostora med ljudmi do planiranja prostora

Naslov, predvsem pa njegova spremljevalna usmeritev, nas napotuje na relacije velikih zgodovinskih razdalj in vsebinsko zelo raznolikih izkušenj. Na tem mestu nimamo ne prostora ne zmožnosti, da bi izčrpno in kolikor mogoče celovito izpolnili obljube in zahteve, ki se porajajo v naslovu. Vseeno pa je vredno poizkusiti povedati vsaj nekaj, kar zadeva premišljevanje o prostoru, in tako temo vsaj za silo odpreti nadaljnjemu premisleku.

Polis in metropolis na začetku in danes
Obe besedi v naslovu sta sposojeni iz ne več govorjenega jezika. Ravno tako predstavljata neko historično izkušnjo, ki ni več živa.


Izšla je 8. številka Razpotij. Tema: Prostor

Uvodnik:

Prostori naši vsakdanji

V naši dobi, (naj jo imenujemo postmodernizem, pozni modernizem, pozni postmodernizem ali pozni pozni modernizem), je koncept prostora pristal v ospredju. V nasprotju z modernizmom, dobo, ki je v središče svojega premisleka postavila čas – ravno zato, ker je spoznala, da obstaja mnogo različnih časov s svojimi lastnimi zakonitostmi, – je naša doba (mnogokrat celo nevede) dala v svoje osredje prostor, saj se zaveda, da nepreklicno obstaja mnogo prostorov s svojimi lastnimi zakonitosti, možnostmi in omejitvami. Če poskušamo nekoliko slikovito omejiti koncept prostora, lahko rečemo, da naša doba le-tega razume na različnih ravneh.