Vabilo k pisanju – Razpotja 42: Meso


Uredništvo

V zadnjih letih se pogosto izpostavlja kontroverznost mesa kot hrane; najpogosteje v navezavi na skrb za pravice živali ali okoljsko vzdržnost; nas pa bo tokrat zanimal sam fenomen mesa. Očitno gre za substanco, do katere ne moremo zavzeti nevtralnega odnosa.

Je predmet edinstvene sorte poželenja – naj gre za použitje ali dotik. Toda obenem je tudi vir specifične, morda največje odvratnosti, celo groze. Zdi se, da meso zgošča vso konfliktnost našega odnosa do človeškosti in živosti.

Od kod ta konfliktnost? V kakšnem odnosu tujosti/domačnosti smo navsezadnje do nas samih kot mesenih bitij? Razni odrešenjski nauki pogosto ponujajo vizijo odrešitve kot rešitve od mesa, pa naj gre za religijo (čeprav je v krščanstvu, s poudarkom na pojmu inkarnacije, zadeva pomembno bolj zapletena) ali za sodobni digitalni transhumanizem. Verjetno je to povezano s tem, da tisto najbolj izjemno človeško potezo, mišljenje, razumemo kot nekaj ločenega od naše mesenosti. Je to upravičeno? Lahko meso tudi misli?

In kako se meso umešča glede na ločnico narava/kultura? Kakšni pomeni se v zvezi z mesom lepijo na to najbolj naravno dejavost, prehranjevanje? Kako smo razpoloženi do ideje umetnega mesa? Bo to rešilo etične zagate ali pa bo prej vzbujalo novo nelagodje ob izkrivljanju narave?

Ta in druga vprašanja, ki zadevajo mesnost in mesenost, bomo naslavljali v letošnji zimski številki Razpotij.

Vaše prispevke sprejemamo na urednistvo@razpotja.si do 29.11. 2020. Zaželeno je, da se z idejo za pisanje predhodno oglasite uredništvu na isti mail. Poleg tematskih člankov sprejemamo tudi druge članke s področij kulture, humanistike, zgodovine, znanosti in tehnologije, družbe in politike. Ciljamo na prispevke dolžine 10-20 tisoč znakov (s presledki). Vsi objavljeni članki so honorirani (od 80€ do 150€ bruto, odvisno od dolžine).