Vabilo k pisanju za 36. številko Razpotij: MESTO


UREDNIŠTVO

Premikanje prebivalstva iz podeželja v mesta skozi celoten novi vek in še danes navadno razumemo kot kazalnik gospodarskega in družbenega napredka. Toda: ali je sodobno mesto zares samoumevni naslednik srednjeveških samoupravnih obrtniških naselbin in utrjenih skupnosti? Ali pa gre prej za infrastrukturne in gospodarske koncentracije, ki jih s starosvetnimi mesti veže kvečjemu samo njihov kraj, njihovo mesto? Je urbanost še stvar prostorske kontinuitete, ali pa je urbana mreža z razvojem informacijske tehnologije, delitvene ekonomije in nižanjem cen letalskega prevoza postala lastnost, ki ni več vezana na določen relativno natančno omejen in obvladljiv kraj?

Če pojem sodobnega mesta ločimo od preveč samoumevnih kulturnih in zgodovinskih kontinuitet, lahko problematiko urbanosti zastavimo v nekoliko drugačni luči. Kaj je urbanost danes in ali jo lahko enačimo z mestnostjo? Kaj danes pomeni biti oziroma se imeti za meščanko in meščana? Zakaj urbanost pri nas še vedno velja za nekakšen ideal, ki sugerira ostro ločnico med mestom in podeželjem, in to kljub temu, da pretežen del poseljene Slovenije napolnjuje ravno vmesna siva cona polurbane suburbije? In končno, ali imajo mesta v Sloveniji sploh kaj skupnega z rapidno rastočimi urbanimi aglomeracijami na Kitajskem? Kje poteka linija mestnega obzidja danes, bodisi vidna, otipljiva in neprehodna, ali pa efemerna, virtualna in na videz demokratična? Kje je meja pojma mesto? Ali mestni zrak še vedno osvobaja? Vsa ta in podobna vprašanja nas zanimajo pri snovanju nove številke.

Pridružite se nam pri ustvarjanju novih Razpotij. Članki naj bodo dolgi od 8.000 do 20.000 znakov s presledki. Prizadevajte si za jasen, splošno razumljiv slog. Izogibajte se opombam in vire, kjer je to potrebno, navajajte znotraj besedila. Dobrodošla je členitev besedila z mednaslovi. Vabimo vas, da si preberete naše zapovedi stila.

Vaše prispevke sprejemamo na urednistvo@razpotja.si do 31. 5. 2019. Zaželjeno je, da se z idejo za pisanje predhodno oglasite uredništvu na isti mail. Poleg tematskih člankov sprejemamo tudi druge članke o kulturi, humanistiki in politiki. Vsi objavljeni članki so honorirani (od 100€ – 150€ bruto, odvisno od dolžine).×