PODALJŠAN ROK za oddajo prispevkov za naslednjo številko revije na temo RAZPOTJA EVROPE


Podaljšali smo rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko. Vaše prispevke sprejemamo do torka, 12. marca 2013.

V burnih časih, ko Zahod pretresa ekonomska kriza in so evropska mesta vedno bolj preplavljena z državljanskim nezadovoljstvom in zahtevami po spremembah, se zdi, da je ideja evropskega združenja izgubila svojo samoumevno vrednost. Na političnem področju je glavni očitek Evropski uniji ravno njen demokratični deficit. Državljanom ni povsem jasno, kako izglasujejo predsednika in člane komisije, nejasne so tudi pristojnosti parlamenta. Ali sploh imamo rešitev za zmanjšanje demokratičnega primanjkljaja? Bi morali delati na večji suverenosti posameznih držav članic ali bi morali izpeljati federalizem? 

Gospodarska kriza, ki je zajela Evropo, nas sili k razmisleku o evropskem ekonomskem sistemu,saj je dosedanji, ki temelji na socialni državi, zašel v krizo. Kako naj se EU spopade s težavami, ki jih imajo tako posamezne članice kot tudi celotna skupnost? Evropa je bila vajena biti tudi ekonomsko središče sveta, območje blagostanja. Tudi tu je njena moč iz leta v leto manjša. Kaj bi lahko bila prednost EU v nasprotju z drugimi deli sveta?
Pojavlja pa se tudi vprašanje, na čemu temelji ideja evropskega združevanja? Ali EU temelji na nekakšni skupni identiteti (krščanstvu, (antičnemu) humanizmu, razsvetljenstvu) in je zato nujno tudi geografsko zamejena ali pa temelji na spoštovanju določenih pravnih konvencij in doseganju začrtanih ekonomskih kazalcev? V slednjem primeru bi lahko postala članica EU katerakoli država, tudi izven evropskega geografskega ali kulturnega prostora.

.

Poleg tega ste vabljeni tudi k pisanju za druge sklope revije.

Posredujete nam lahko vaše recenzije knjig, tako strokovnih kot leposlovnih, ki so bile izdane v letih 2010 – 2013. Enako velja za filme.

Prav tako so dobrodošle vaše recenzije in premišljevanja o posameznih kulturnih dogodkih (gledališče, happeningi,…) in razstavah, posredujete pa nam lahko tudi vse ostale tekste, ki se reflektirano in premišljeno lotevajo neke aktualne problematike.

Teksti so lahko esejske ali strokovne narave, vendar pisce naprošamo pisce, da pišejo jasno in razumljivo, saj je revija namenjena širokemu krogu bralstva.

Ker to ni znanstvena revija, naj se citati in reference pojavljajo zgolj tam, kjer je nujno.
Dolžina tekstov je od 3 do 7 strani (pisava 12, razmik 1,5), pri recenzijah pa največ 4 strani.

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV SMO PODALJŠALI DO 12. MARCA 2013 
Tekste pošljite na 

urednistvo@razpotja.si

na tem naslovu pa smo vam na voljo tudi za vse ostale informacije. 

Pišite, čakamo vas!

 

.

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja