Vabilo k pisanju za Razpotja 39: HIERARHIJE


Ilustracija: Sandro Boticcelli, Karta pekla

Moderni čas je v konfliktnem razmerju do ideje hierarhije. Z egalitarizmom, ki ga je kot normo postavila najpozneje francoska revolucija, je ideja stabilne hierarhije med ljudmi postala načeloma nevzdržna (kar pa ne pomeni, da se tega premika ni poskušalo zaobrniti). Znanstveni razvoj je podobo hierarhično urejene stvarnosti zamenjal s podobo plosko raztezajočega se univerzuma. Pa vendar najraznovrstnejše hierarhičnosti, v socialni organizaciji in drugod, še vedno očitno ne izginjajo; je nemara v resnici egalitarnost tista, ki je nevzdržna?

Še več, v nekaterih vidikih – z vseprisotnimi Top 10 seznami, nagradami n vsakovrstnimi rangiranji – se zdi naš čas s hierarhijami naravnost obseden. Od kod ta fascinacija oz. potreba? Kakšne hierarhije so preživele, in kakšne ne – ter zakaj? Kdaj naj jih imamo za vzdržne in dopustne, in kdaj ne, ter na čem so danes sploh še legitimno utemeljene? Ali je zaznani populistično-avtoritarni premik v svetovni politiki pravilno razumeti kot nostalgijo po hierarhijah? V kakšnem razmerju do hierarhije je kapitalizem – je neenakost vrsta hierarhije ali nekaj odločilno drugačnega? Na ta in/ali podobna vprašanja bo odgovarjala naslednja številka Razpotij.

Članki naj bodo dolgi od 8.000 do 20.000 znakov s presledki. Prizadevajte si za jasen, splošno razumljiv slog. Izogibajte se opombam in vire, kjer je to potrebno, navajajte znotraj besedila. Dobrodošla je členitev besedila z mednaslovi. Vabimo vas, da si preberete naše zapovedi stila.

Vaše prispevke sprejemamo na urednistvo@razpotja.si do 10.3.2020. Zaželeno je, da se z idejo za pisanje predhodno oglasite uredništvu na isti mail. Poleg tematskih člankov sprejemamo tudi druge članke s področij kulture, humanistike, zgodovine, znanosti in tehnologije,  družbe in politike. Vsi objavljeni članki so honorirani (od 80€ do 150€ bruto, odvisno od dolžine).×