Vabilo k pisanju za Razpotja 41: Praznina


Slika: Popotnik nad morjem oblakov, Caspar David Friedrich, priredba David Bokeh, http://davidbokeh.com

Uredništvo

Zdi se, da je mnogo stvari v našem vsakdanjem življenju prežetih s praznino, da pa se posebnostim teh praznin kar nekako izogibamo. Zato se je treba vprašati, o kakšnih in katerih prazninah sploh govorimo? So tank za gorivo, mesto, duša ali želodec enako prazni? Kaj sploh določa praznino? V katerem trenutku ali stanju rečemo, da je nekaj prazno ali pa izpraznjeno? Mar takrat, ko jo nujno potrebujemo, da se nam neka celovita ali vsaj zaključena predstava o svetu izpolni? Gre preprosto zgolj za rob nekega mišljenja ali zaznave?

Kaj se s praznino dogaja v času? Ima vsaka doba svojo praznino? Se nam današnji čas zdi bolj prazen od preteklega in zakaj je tako prisotna predstava, da bo prihodnost še bolj? Je to res splošno občutje ali pa gre samo za (prazna) jadikovanja določenih skupin ali generacij ne pa tudi Elona Muska? Kaj se s praznino dogaja v prostoru? Kaj nam pove praznina, ki smo jo uzrli skozi teleskope, mikroskope in trkalnike? Zakaj sta tesnobnost in depresija pri astronavtih pogost problem? Kako se lahko zgodi, da praznino občutimo celo v svojem razpoloženju in čustvovanju? Kaj povzroča to praznino? Kako se kaže? Z molkom, s tresavico, z melanholično zazrtostjo Popotnika nad meglenim morjem Casparja Davida Friedricha, z dadaisti ali absurdom Daniila Harmsa?

Pa je praznina zares nekaj, s čimer lahko opišemo stanje ali lastnosti stvari? Ima sploh kakršenkoli smisel ali pomen govoriti o praznem? Je praznina sploh problem ali je pač neka še neodvržena dihotomija polnega in praznega? Je utesnjujoča ali pa je lahko osvobajajoča? Od kod stremljenje po (po)polnosti? Nas ravno to kar najbolj sooča s praznino ali pa je to samo brezizhoden poskus bega pred njo?

In če vprašanje o praznini zavrnemo v sam namen pisanja o praznini; je pravzaprav sploh mogoče pisati o praznini ali pa se je potrebno zadovoljiti, da zmoremo pisati zgolj o prazni steklenici. Napišite.

Vaše prispevke sprejemamo na urednistvo@razpotja.si do 1.9. 2020. Zaželeno je, da se z idejo za pisanje predhodno oglasite uredništvu na isti mail. Poleg tematskih člankov sprejemamo tudi druge članke s področij kulture, humanistike, zgodovine, znanosti in tehnologije,  družbe in politike. Ciljamo na prispevke dolžine 10-20 tisoč znakov (s presledki). Vsi objavljeni članki so honorirani (od 80€ do 150€ bruto, odvisno od dolžine). ×